[Verse 1] Ndandisemnyameni Ndingaboni nalomnyango Kwabalek’ iinsuku Ndikhangela indlela yophuma [Pre-Chorus] Kwenzek’ ismanga amaphupho afezeka Kwavela kwalunga yonk’ into Ndancedwa yinkolo nentsebenzo Noguqa ngedolo kuBawo...