Presss – Thojana ya Thesele Lyrics

O kgosatsana ya kweneng
O naledi mrotsana ya e thobileng
Thojana ya thesele
Mahlo masweu, wa hohela
Se ketlileng sefahleho
hmmmm Wa rateha
Le hara batho wa tsoteha
Kantle le ka hare wa boheha
Sefubeng ke mafeka
Twadi ya mo Afrika
Mahlakoreng ke maswakana
Ka morao ke moralla

O hoto, o bopeile
o ka blompoto
O tshesa ho feta onto
Ke ka naka bo stlangu bantswetse

Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe
Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe

O leswika la boreneng
Mmanapo kgaetsedi ya letshea
Smomotela le sa ho bohotela
Hao bonya wang lematsa
Lentswe le e thobileng
Hao buwa kantse o bina mmina o phodileng
La o ka nyamela
Di lemo lemo Ke tlao emela
Sefubeng ke mafeka
Twadi ya mo Afrika
Mahlakoreng ke maswakana
Ka morao ke moralla

Ngwana batho O hoto, o bopeile
o ka blompoto
O tshesa ho feta onto
Ke ka naka bo stlangu bantswetse

Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe
Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe

Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe
Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe

Ke mofumane mosadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe
Ke mofumane mosadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe

Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe
Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe

Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe
Ke mofumane mofumahadi wa sebele
Ke mothotse mosadi wa mankgonthe

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.